تکرار معجزه می آفریند

یادگیری دوگانه کامل: مدلی جدید از آموزش تلفیقی مجازی و حضوری

آموزش تلفیقی (Blended Learning) چیست؟

به موازات پیشرفت تکنولوژی به ویژه در حوزه فناوری اطلاعات (Information Technology)، روشهای آموزش و یادگیری نیز در حال تکامل و مدرن شدن است. یکی از روشهای نوین آموزشی که در سالهای اخیر به شدت رو به گسترش است، آموزش تلفیقی میباشد. این روش ترکیبی از آموزش متداول و مرسوم (چهره به چهره) و آموزش مجازی است. به طوری که بخشی از محتوا که اغلب پیچیدگی بیشتری دارد به شکل سنتی و در کلاس ارائه میشود و بخش دیگر به صورت محتوای الکترونیکی تهیه و به نحو مقتضی در اختیار فراگیران قرار داده میشود. این روش آموزشی مدرن از دید بسیاری از صاحب نظران بهترین روش یاددهی در شرایط کنونی میباشد.

مزایای آموزش تلفیقی چیست؟

 مزیت های زیادی برای آموزش ترکیبی (تلفیقی) ذکر شده است که برخی از آنها به قرار زیر است:

 • انعطاف پذیری

یکی از اصلی ترین مزایای آموزش مجازی، انعطاف پذیری و قابلیت ارائه در زمان و مکان متفاوت است. چرا که فراگیران قادر خواهند بود در موقعیتهای زمانی و مکانی متفاوت به محتواهای آموزشی الکترونیکی دسترسی داشته باشند.

 • تاثیر بالا

ظرفیت کلاس محدود است. حتی اگر برای آموزش بزرگترین سالنهای همایش هم در نظر گرفته شود باز مطالب قابل ارائه به تعداد محدودی فراگیر خواهد بود. اما در آموزش مجازی محدودیتی از این نظر وجود ندارد.

 • استفاده از همه ظرفیتها

در آموزش تلفیقی هم از ظرفیتهای بی نظیر فضای مجازی استفاده میشود و هم از ظرفیتهای ارزشمند آموزش چهره به چهره.

 • صرفه اقتصادی

هزینه آموزش حتی امروزه نیز یکی از دغدغه های اصلی نظامهای آموزشی است. از مهم ترین مزایای مدلهای یادگیری که در آنها محتوا به صورت الکترونیک در اختیار فراگیر قرار داده میشود کاهش هزینه هاست.

محدودیت یادگیری تلفیقی کدامست؟

مهم ترین محدودیت در آموزش مجازی، محدودیت در آشنایی، تهیه و استفاده مربیان آموزشی (اساتید – دبیران و معلمان) و فراگیران اعم از دانش آموزان و دانشجویان از محتواهای آموزشی است.

انواع یادگیری تلفیقی کدامست؟

الگوهای مختلفی برای آموزش به روش ترکیبی پیشنهاد شده است. دانشگاه ویسکانسین (University of Wisconsin) شش مدل برای آموزش به روش ترکیبی ارائه داده است شامل:

 • مدل عمدتا چهره به چهره face-to-face driver model
 • مدل چرخشی rotation model
 • مدل منعطف flex model
 • مدل آزمایشگاه آنلاین online lab model
 • مدل خود-تلفیقی self-blend model
 • مدل عمدتا آنلاین online driver model

آموزش دستیاران پزشک خانواده توسط اینجانب بر پایه نوعی آموزش تلفیقی ابتکاری استوار است که آنرا ارائه دوگانه Dual Presentation Learning – DPL  یا یادگیری دوگانه کامل نامیده ام.

یادگیری دوگانه کامل چیست؟

ارائه دوگانه Dual Presentation Learning – DPL  نوعی روش آموزشی تلفیقی است که در آن محتوای آموزشی به صورت کامل قبل از کلاس حضوری در اختیار فراگیران قرار داده میشود. به عبارت دیگر برخلاف سایر انواع یادگیری تلفیقی که بخشی از محتوا در کلاس و بخش دیگر درفضای مجازی در اختیار فراگیران گذاشته میشود، در این روش کلیه محتوا هم در فضای مجازی و هم در کلاس حضوری به طور کامل و منطبق در اختیار فراگیران قرار داده میشود.

آیا در روش فوق، لازم است محتوای آموزشی ویژگی خاصی داشته باشد؟

بله. از آنجا که محتوای آموزشی در این روش ابتدا در اختیار فراگیران قرار داده میشود، لازم است محتوا کامل و قابل درک باشد یعنی به گونه ای باشد که اگر فراگیر در کلاس حضوری شرکت نکرد بتواند مطلب را بفهمد. یکی از نکات مهم در تهیه اسلاید برای آموزش کوتاه بودن متن هاست اما در این روش متن اسلاید کامل و برای درک بهتر مطالب دسته بندی و در قالب پرزی (نه پاورپوینت) ارائه میشود.

روش ارایه دوگانه چه مزایای منحصر به فردی دارد؟

 1. صرفه جویی در وقت و هزینه: بسیار دیده میشود که فراگیران برای حضور در کلاسها، همایشها و کنفرانسها مسافت طولانی را طی میکنند و هزینه های زیادی را متحمل میشوند. یکی از مزایای مهم این روش کاهش این هزینه هاست. اینجانب مدعی هستم کلیه محتواهایی که برای دستیاران عزیز پزشک خانواده تهیه شده قابل استفاده از راه دور بوده و حضور در کلاس الزامی نمیباشد.
 2. امکان پیش مطالعه هدفمند: با توجه به ارایه محتوا به صورت جذاب و طبقه بندی شده امکان پیش مطالعه برای فراگیران هموارتر میشود.
 3. بهره وری بالاتر کلاس حضوری: با توجه به مرور مطالب از قبل آموزش داده شده در کلاس، پیش بینی میگردد راندمان کلاس حضوری افزایش یافته امکان مرور حجم بالاتری از مطالب در زمان کمتر میسر گردد لذا این روش میتواند به عنوان روشی مطلوب جهت برگزاری کلاسهای آزمونهای جامع، ارتقا وبورد درنظر گرفته شود.
 4. یادگیری بهتر: “تکرار معجزه می آفریند” شعار اصلی آموزش است. با توجه به تکرار مطالب در کلاس حضوری به نظر میرسد به خاطر سپاری محتواها آسان تر باشد.

رفرنس مطالب: