,

آمادگی جسمانی و کاهش خطر ابتلا به آلزایمر

PHYSICAL FITNESS LINKED TO LOWER RISK OF ALZHEIMERS DISEASE - آمادگی جسمانی و کاهش خطر ابتلا به آلزایمر

نتایج اولیه تحقیقات پزشکان دانشگاه واشنگتن که توسط آکادمی مغز و اعصاب آمریکا منتشر شده است نشان می دهد افزایش آمادگی جسمانی می تواند خطر ابتلا به آلزایمر را کاهش دهد. مشروح این نتایج در هفتاد و چهارمین نشست سالیانه آکادمی فوق که قرار است به صورت حضوری در تاریخ 2 تا 7 آوریل 2022 در سیاتل و مجازی در تاریخ 24 تا 26 آوریل 2022 برگزار شود ارائه خواهد شد.
در این مطالعه 649605 مجروح جنگی با میانگین سنی 61 سال و به مدت متوسط 9 سال مورد بررسی قرار گرفتند. وضعیت تناسب قلبی عروقی این افراد بر اساس تست تردمیل مورد ارزیابی قرار گرفت و به پنج گروه تقسیم شدند. نتایج نشان داد میزان بروز آلزایمر در آماده ترین گروه 6.4 در 1000 بوده است . این میزان در گروه های بعد به ترتیب 7.2 ، 7.4، 8.5 و در ضعیف ترین گروه 9.5 بود. به عبارت دیگر خطر ابتلا به آلزایمر در آماده ترین گروه (در مقایسه با ضعیف ترین گروه( 33% کاهش نشان داد. این میزان در سه گروه بعدی به ترتیب 26% ، 20% و 13% به دست آمد.
تاریخ انتشار: 08 اسفند 1400
منبع: American Academy of Neurology