آنتی بیوتیک ها و سرطان

Antibiotics increase the risk of colon cancer - آنتی بیوتیک ها و سرطان

محققین سوئدی به این نتیجه رسیده اند مصرف آنتی بیوتیک به مدت بیش از شش ماه خطر ابتلا به سرطان کولون صعودی (قسمت ابتدایی روده بزرگ) را به میزان 17% افزایش می دهد. این موضوع عمدتا به تاثیر آنتی بیوتیک ها بر تعادل باکتری های روده ای نسبت داده شده است

جهت مطالعه اصل مقاله فوق می توانید به مجله JNCI: Journal of the National Cancer Institute مراجعه نمایید.

تاریخ انتشار: 10 شهریور 1400
منبع: Umea University