,

امیکرون در کودکان

Omicron less severe than delta for children ages 4 and younger - امیکرون در کودکان

پژوهش های دانشمندان آمریکایی نشان می دهد کودکان زیر پنج سال نیز در صورت ابتلا به سویه امیکرون بیماری سبک تری را در مقایسه با سویه دلتا تجربه می کنند.
در این پژوهش، تیم تحقیق به مقایسه شدت کووید19 ناشی از اومیکرون با سویه دلتا در کودکان زیر پنج سال (گروهی که هدف واکسیناسیون کرونا نیستند) پرداختند. اطلاعات مربوط به 651640 کودک مراجعه کننده به مراکز سلامت ایالات متحده در فاصله سپتامبر 2021 تا ژانویه 2022 جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ازاین تعداد 22772 کودک مبتلا به امیکرون و بیش از 66000 کودک نیز مبتلا به سویه دلتا تشخیص داده شده بودند.
نتایج نشان داد سرایت سویه اومیکرون در سن زیر پنج سال 6-8 برابر بیشتر از دلتا بوده است. اما نیاز به خدمات اورژانس 16% در سویه اومیکرون کمتر بوده است. خطر نیاز به تهویه مکانیکی نیز در سویه امیکرون 85% کاهش نشان داده بود. در مجموع 3.3% از کودکان زیر پنج سال مبتلا به سویه دلتا در بیمارستان بستری شده بودند که این مقدار در مورد اومیکرون 1.8% بود.

علاقه مندان به اطلاعات بیشتر در خصوص این پژوهش می توانند به مجله معتبر JAMA Pediatrics مراجعه نمایند.
تاریخ انتشار: 12 فروردین 1401
منبع: Case Western Reserve University