,

اهمیت تهویه در کنترل سرایت کرونا

Poorly Circulated Room Air Raises Potential Exposure to Contaminants by up to 6 Times - اهمیت تهویه در کنترل سرایت کرونا

پژوهشگران آمریکایی بار دیگر بر وجود تهویه کافی برای برگزاری جلسات و کلاس ها در شرایط همه گیری کرونا تاکید کردند. بر اساس مطالعات صورت گرفته در آزمایشگاه ملی برکلی، تهویه ناکافی می تواند خطر آلودگی با ذرات معلق حاوی ویروس را تا 6 برابر افزایش دهد.

برای مطالعه جزییات بیشتر در خصوص این پژوهش می توانید به مجله Indoor Air مراجعه فرمایید.

تاریخ انتشار: 31 شهریور 1400
منبع: DOE/Lawrence Berkeley National Laboratory