,

تاثیر مخرب الکل بر سلامت مغزی

One alcoholic drink a day linked with reduced brain size - تاثیر مخرب الکل بر سلامت مغزی

تحقیقات پزشکان دانشگاه پنسیلوانیا نشان می دهد مصرف مشروبات الکلی به هر میزان می تواند تاثیراتی منفی بر سلامت مغز داشته باشد. بر اساس پژوهشی که نتایج آن به تازگی منتشر شده است مصرف روزانه حتی یک واحد الکلی (معادل نصف آبجو) می تواند باعث کاهش اندازه مغز گردد. این مطالعه بر روی جمعیتی بیش از 36000 نفر انجام شد و در آن میزان ماده خاکستری و سفید شرکت کنندگان با استفاده از MRI مغزی اندازه گیری گردید. پس از حذف فاکتورهای مداخله کننده مختلف میزان مصرف مشروبات الکلی شرکت کنندگان اندازه گیری و این ارتباط مهم نتیجه گیری گردید.
جهت مطالعه اصل مقاله فوق می توانید به مجله معتبر Nature Communications مراجعه نمایید.
تاریخ انتشار: 14 اسفند 1400
منبع: University of Pennsylvania