,

تعطیلی مدارس به وقت کرونا

School Closures May Not Reduce Coronavirus Deaths as Much as Expected - تعطیلی مدارس به وقت کرونا

مدل سازی انجمن فیزیک ایالات متحده نشان می دهد تعطیلی مدارس در زمان همه گیری کرونا احتمالا به آن اندازه که انتظار میرود در کاهش مرگ ومیرهای مرتبط با کووید19 موثر نباشد.

علاقه مندان به این موضوع می توانند جهت مطالعه بیشتر به آدرس Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science مراجعه نمایند.

تاریخ انتشار: 21 بهمن 1399
منبع: American Institute of Physics