,

تکانشگری از علل چاقی کودکان

Impulsiveness tied to faster eating in children can lead to obesity - تکانشگری از علل چاقی کودکان

یک تیم پژوهشی متشکل از محققان علوم روانشناسی و تغذیه از دانشگاه بوفالو به این نتیجه رسیده اند کودکان تکانشگر سریع تر غذا می خورند که این موضوع می تواند خطر چاقی در آنان را افزایش دهد. تحریک پذیری و عدم توانایی در کنترل احساسات منفی مانند خشم و ترس و ناراحتی از مصادیق تکانشگری در این پژوهش در نظر گرفته شده است.

توضیحات بیشتر در خصوص این پژوهش جالب را می توانید در مجله معتبر Pediatric Obesity ملاحظه فرمایید.

تاریخ انتشار: 16 تیر 1400
منبع: University at Buffalo