,

حضور ویروس کرونا در گرد و خاک

COVID19 in our dust may help predict outbreaks - حضور ویروس کرونا در گرد و خاک

تحقیقات دانشمندان دانشگاه اوهایو نشان می دهد RNA ویروس کرونا می تواند در گرد و خاک اتاق هایی که بیمار کرونایی در آن قرنطینه بوده است، تا یک ماه وجود داشته باشد. هرچند این پژوهش لزوما نشان دهنده سرایت ویروس از طریق گرد و خاک نیست، لیکن اهمیت توجه مسئولین کنترل عفونت به ساختمان های خاص مانند خانه های سالمندان، ادارات و مدارس را بیش از پیش مطرح می کند.

توضیحات بیشتر در خصوص این پژوهش را می توانید در مجله mSystems مطالعه فرمایید.

تاریخ انتشار: 24 فروردین 1400
منبع: Ohio State University