,

داروهای ضدافسردگی: واقعا موثرند؟

Antidepressants are not associated with improved quality of life in the long run - داروهای ضدافسردگی واقعا موثرند

به نظر می رسد مصرف داروهای ضدافسردگی در طولانی مدت تاثیر قابل توجهی در بهبود کیفیت زندگی بیماران نداشته باشد. این مهم خلاصه مطالعه ای است که نتایج آن به تازگی در مجله PLOS ONE منتشر شده است.
در این مطالعه محققان اطلاعات موجود در بانک اطلاعاتی MEPS را در بازه زمانی سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۵ مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. در این مدت سالیانه به طور متوسط ۱۷.۴۷ میلیون نفر مبتلا به افسردگی تشخیص داده شده که حدود ۲سال مورد پیگیری قرار داده شدند. ۵۷.۶٪ این افراد داروهای ضد افسردگی دریافت نمودند. پژوهشگران با استفاده از پرسشنامه استاندارد SF-12 کیفیت زندگی وابسته به سلامتی این افراد را در مدت ۲ ساله مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد کیفیت زندگی کسانی که داروهای ضد افسردگی مصرف کرده بودند پس از ۲ سال تفاوت محسوسی با کسانی که داروهای مذکور را دریافت نکرده بودند نداشته است.

تاریخ انتشار: 31 فروردین 1401پیش
منبع: EurekAlert