درختان خاصیت ضدافسردگی دارند!

Street trees close to the home may reduce the risk of depression - درختان خاصیت ضدافسردگی دارند

تحقیقات روانپزشکان المانی نشان می دهد وجود فضای سبز با تعداد قابل توجهی درخت در نزدیکی محل سکونت افراد (کمتر از 100 متر)، می تواند نیاز ایشان به مصرف داروهای ضدافسردگی را کاهش دهد.

جهت مطالعه بیشتر در رابطه با این پژوهش می توانید به مجله Scientific Reports مراجعه فرمایید

تاریخ انتشار: 06 بهمن 1399
منبع: German Centre for Integrative Biodiversity Research (iDiv) Halle-Jena-Leipzig