درمان بی اختیاری مدفوعی با دستگاه مگنت

Magnetic stimulation dramatically improves fecal incontinence - درمان بی اختیاری مدفوعی با دستگاه مگنت

بی اختیاری مدفوعی، نوعی ناتوانی است که حدود 10% جمعیت را گرفتار می کند. بر اساس پژوهشی که به تازگی توسط محققین کالج پزشکی جورجیا انجام شده است ، استفاده از تحریکات مغناطیسی بدون درد (دستگاه مگنت) می تواند به میزان قابل توجهی به درمان این بیماران کمک کند. این مطالعه بر روی 33 بیمار شامل 23 زن و 10 مرد انجام شد و شرکت کنندگان بعد از دریافت 6 جلسه مگنت تراپی به صورت هفتگی به میزان قابل توجهی کنترل خود را به دست آوردند.

مقاله مربوط به این مطالعه را مجله American Journal of Gastroenterology منتشر نموده است که علاقه مندان می توانند جهت مطالعه بیشتر به آدرس مقاله مراجعه نمایند

تاریخ انتشار: 4 شهریور 1399

منبع: Medical College of Georgia at Augusta University