حین تصمیم گیری در شرایط بحرانی، به موفقیت های گذشته فکر کنید

In shaky times focus on past successes - حین تصمیم گیری در شرایط بحرانی، به موفقیت های گذشته فکر کنید

افراد دچار اختلالات اضطرابی و افسردگی در شرایط بحرانی کمتر قادر به تصمیم گیری درست می باشند. نتایج تحقیقات پزشکان دانشگاه کالیفرنیا نشان می دهد هرچه میزان بی نظمی و هرج و مرج افزایش یابد امکان درس گرفتن از اشتباهات گذشته و تصمیم گیری درست کاهش پیدا می کند. محققین این پژوهش همچنین نتیجه گرفته اند که تمرکز بر موفقیت های گذشته در این شرایط به افراد کمک می کند تصمیمات بهتری اتخاذ کنند.

از علاقه مندان به مطالعه بیشتر دعوت می شود جهت مطالعه بیشتر به آدرس مقاله در مجله eLife مراجعه کنند.

تاریخ انتشار: 02 دی 1399
منبع: University of California – Berkeley