,

شیرین کننده های مصنوعی و سرطان

Artificial Sweeteners Possible Link to Increased Cancer Risk - شیرین کننده های مصنوعی و سرطان

تحقیقات پژوهشگران فرانسوی نشان می دهد شیرین کننده های مصنوعی مانند آسپارتام و ساخارین می تواند خطر ابتلا به انواع سرطان را افزایش دهد. نتایج یک مطالعه که به صورت کوهورت و با بررسی و پیگیری 102865 نفر فرانسوی از سال 2009 انجام گرفته است نشان می دهد شیرین کننده های مصنوعی خطر کلی ابتلا به سرطان را حدود13% افزایش می دهد. خطر بیشتر برای سرطان پستان و سرطان های مرتبط با چاقی گزارش شده است.
علاقه مندان به اطلاعات بیشتر در خصوص این پژوهش می توانند به مجله PLOS Medicine مراجعه نمایند.
تاریخ انتشار: 04 فروردین 1401
منبع: French National Institute for Health