صدای بلند و آب آوردن گوش داخلی

Study reveals common loud noises cause fluid buildup in the inner ear and suggests simple possible cure for noise induced hearing loss - صدای بلند و آب آوردن گوش داخلی

تحقیقات نشان می دهد صداهای بلند معمول (مانند آژیر آتش نشانی یا کنسرت های گوشخراش) در درازمدت می تواند باعث تولید مایعات غیر معمول در گوش داخلی گردد. این یافته تا حدود زیادی بیانگر علت کاهش شنوایی ناشی از شنیدن مستمر صداهای بلند بوده و درمان ساده ای را نیز برای آن پیشنهاد می کند. پژوهشگران معتقدند حدود 12% جمعیت جوامع در معرض آسیب های شنوایی ناشی از آلودگی صوتی می باشند.
پژوهش های گذشته نشان داده بود که صداهای بلند باعث از بین رفتن سلول های عصبی شنوایی موجود در گوش داخلی می شود. این سلول ها مسئول هدایت پیام های صوتی به مغز هستند. اما تا کنون مکانیسم تخریب این سلول ها نا معلوم بود. مطالعه جدید صورت گرفته توسط محققان دانشگاه Keck بر روی موش های آزمایشگاهی نشان می دهد صداهای بلند باعث تجمع مایعات در گوش داخلی می شود. این پدیده که هیدروپس اندولنفاتیک نام گذاری شده است باعث تخریب سلول های فوق می شود.
در این تحقیق موش ها در معرض اصواتی با شدت 80 تا 100 دسی بل قرار داده شدند و میزان مایع موجود در گوش داخلی با تجهیزات اپتیکی خاصی ارزیابی شد. در مقادیر 80 تا 95 دسی بل مقدار مایع در حد طبیعی باقی ماند. با رسیدن شدت صداها به 100 دسی بل (معادل اره برقی، ماشین چمن زنی یا موتور سیکلت) میزان تجمع مایع به مقدار قابل توجهی رو به افزایش گذاشت.
نکته جالب این پژوهش استفاده از سالین هایپرتونیک به عنوان پیشگیری از بروز این آسیب بود. مطالعه نشان داد زمانی که پژوهشگران مایع سالین هیپرتونیک را در فاصله یک ساعت از شنیدن صدا به داخل گوش مورد آزمایش وارد کردند میزان تجمع مایع و آسیب سلول های عصبی بعدی به مقدار قابل توجهی کاهش یافت. سالین هایپرتونیک به طور رایج جهت درمان احتقان بینی مورد استفاده قرار می گیرد.
دکتر John Oghalai متخصص گوش و حلق و بینی و نویسنده اول مقاله مذبور می گوید: این پژوهش از چندین نظر قابل اهمیت است. اول اینکه نشان می دهد چنانچه افراد در معرض صدای شدید قرار بگیرند (مانند صدای آژیر یا باز شدن کیسه هوا) می توانند وضعیت صدمه به گوش داخلی را با اسکن های مخصوص که تکنولوژی آن در حال حاضر موجود است، ارزیابی نمایند. دوم این که چنانچه در بررسی فوق مشخص گردد مایع بیش از حد مجاز در گوش تجمع یافته است، پیشگیری از آسیب شنوایی بعدی با استفاده از سالین هایپرتونیک مقدور خواهد بود. او همچنین اضافه می کند پیش از این تجمع مایع در گوش داخلی در جریان بیماری می نیر شناخته شده بود این بیماری باعث سرگیجه، احساس وزوز گوش و کاهش شنوایی می شود. نتایج این تحقیق ممکن است پنجره های جدیدی به سوی درمان بیماری می نیر نیز بگشاید.

توضیحات بیشتر در خصوص این پژوهش را می توانید در مجله Frontiers in Cell and Developmental Biology ملاحظه فرمایید.

تاریخ انتشار: 20 آبان 1400
منبع: Keck Medicine of USC