علت مقاومت یک پنجم جمعیت در برابر سرما

One in five has a mutation that provides superior resilience to cold - علت مقاومت یک پنجم جمعیت در برابر سرما

حدودا از هر پنج نفر یک نفر در فیبرهای عضلانی خود فاقد نوعی پروتئین موسوم به آلفا اکتینین 3 می باشد. این مساله که نتیجه نوعی جهش ژنتیکی است باعث می شود سیستم عضلانی این گروه مقدار بیشتری الیاف با انقباض آهسته (Slow twitch) داشته باشد. با توجه به اینکه الیاف آهسته دوام و بازدهی انرژی بیشتری در مقایسه با الیاف سریع دارند این افراد استقامت بیشتری در برابر سرما پیدا می کنند.

علاقه مندان به این موضوع می توانند جهت مطالعه بیشتر به آدرس American Journal of Human Genetics مراجعه نمایند.
تاریخ انتشار: 29  بهمن 1399
منبع: Karolinska Institutet