,

ورزش قهرمانی: استعداد کافی نیست

Want to play college sports A wealthy family helps - ورزش قهرمانی استعداد کافی نیست

پژوهشگران دانشگاه اوهایو با بررسی تیم های ورزشی مختلف دانشگاهی به این نتیجه رسیده اند که اغلب اعضای این تیم ها به خانواده های با سطح درآمدی بالا تعلق داشته اند. به عبارت دیگر ورزشکاران مستعد از خانواده های کم درآمدتر شانس به مراتب پایین تری برای حضور در سطح اول ورزش حرفه ای را دارند!

علاقه مندان به مطالعه بیشتر در خصوص این پژوهش می توانند به مجله Sociology of Sport Journal مراجعه نمایند.

تاریخ انتشار: 8 شهریور 1400
منبع: Ohio State University