, , ,

ورزش: کاهنده سرعت ساعت بیولوژیک

Brisk walking may slow biological ageing process - ورزش کاهنده سرعت ساعت بیولوژیک

محققان انگلیسی نشان می دهد فعالیت بدنی می تواند سرعت حرکتی ساعت بیولوژیک بدن را کند کند. به عبارت دیگر ورزش می تواند روند پیر شدن افراد را به تاخیر بیندازد. این یافته مهم با بررسی ژنتیکی داده های مربوط به 405981 فرد میانسال موجود در بانک اطلاعاتی UK Biobank حاصل شده است. بر اساس نتایج این مطالعه فعالیت بدنی باعث افزایش طول تلومرها (قسمت انتهایی کروموزوم ها) شده و از این طریق به جوان ماندن سلول ها کمک می کند.
علاقه مندان به مطالعه بیشتر در خصوص این پژوهش می توانند به مجله Communications Biology مراجعه نمایند.

تاریخ انتشار: 31 فروردین 1401پیش
منبع: University of Leicester