, ,

پیشرفت های جدید در درمان آرتروز

New Approach to Treating Osteoarthritis Advances - پیشرفت های جدید در درمان آرتروز

محققان دانشگاه NYU در نیویورک به موفقیت های چشمگیری جهت درمان آرتروز دست پیدا کرده اند. اساس نظریه پیشنهادی بر این اساس است که سلول های بدن انسان و جانوران از تبدیل قند، چربی و پروتئین تولید انرژی می کنند. مولکولی موسوم به آدنوزین تری فسفات (ATP) منبع ذخیره این انرژی می باشد. آدنوزین علاوه بر این نقش حیاتی، باعث ارسال سیگنال هایی به سایر سلول ها می شود که می تواند باعث ساخت مواد ژنتیکی شده و نقش مرکزی در رشد بافت های بدن از جمله غضروف ها داشته باشد. تخریب غضروف مفصلی اساس ایجاد آرتروز است و هر روشی که بتواند باعث افزایش رشد غضروف مفصلی گردد، می تواند به درمان آرتروز بینجامد.

توضیحات بیشتر این خبر را می توانید با مراجعه به آدرس مقاله در مجله Scientific Reports مطالعه فرمایید.

تاریخ انتشار: 20 مرداد 1399

منبع: NYU Langone Health / NYU School of Medicine