چهار عامل موثر در سن بیولوژیک

Male sex, BMI, smoking and depression all increase biological age - چهار عامل موثر در سن بیولوژیک

تحقیقات دانشمندان هلندی نشان می دهد جنسیت مذکر، توده بدنی بالا(چاقی)، مصرف دخانیات و افسردگی عواملی هستند که باعث افزایش سن بیولوژیک افراد می شوند. گفتنی است که سلامتی فیزیکی و ذهنی افراد بیش از سن تقویمی با سن بیولوژیک آن ها در ارتباط است.

جهت مطالعه اصل مقاله فوق می توانید به آدرس eLife مراجعه نمایید.

تاریخ انتشار: 21 بهمن 1399
منبع: eLife