,

کاهش اشعه ماوراء بنفش در محیط باعث افزایش انتشار کرونا می گردد

COVID-19 spread increases when UV levels decrease - کاهش اشعه ماوراء بنفش در محیط باعث افزایش انتشار کرونا می گردد

دانشمندان دانشگاه هاروارد با جمع آوری و آنالیز اطلاعات آب و هوایی بیش از 3000 ناحیه ثبت شده از بیش از 170 کشور و مقایسه آن ها با گسترش ویروس کرونا، به این نتیجه رسیده اند که افزایش اشعه ماوراء بنفش در محیط (مانند فصل تابستان یا آسمان آفتابی) میتواند باعث کاهش انتشار ویروس کرونا گردد. هرچند این اثر در مقایسه با رعایت دستورالعمل های بهداشتی مانند استفاده از ماسک و رعیت فاصله اجتماعی اندک است.

جزییات بیشتر این خبر را می توانید با مراجعه به آدرس مقاله در مجله Proceedings of the National Academy of Sciences مطالعه فرمایید

تاریخ انتشار: 25 آبان 1399
منبع: Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences