,

کرونا دشمن هورمون جنسی مردانه

COVID-19 infection may deplete testosterone - کرونا دشمن هورمون جنسی مردانه

ابتلا مردان به کرونا سطح هورمون جنسی تستوسترون را در آن ها کاهش می دهد. هرچه این میزان افت تستوسترون افزایش یابد، احتمال شدیدتر شدن و بستری بیمار در بخش مراقبت های ویژه افزایش پیدا می کند.
علاقه مندان به مطالعه بیشتر می توانند جهت مطالعه اصل مقاله به مجله The Aging Male مراجعه نمایند

تاریخ انتشار: 7 مهر 1399
منبع: Taylor & Francis Group