گلوکوزامین شاید به اندازه ورزش منظم در کاهش مرگ و میر موثر باشد!!

Glucosamine may reduce overall death rates as effectively as regular exercise - گلوکوزامین شاید به اندازه ورزش منظم در کاهش مرگ ومیر موثر باشد

تحقیقات پزشکان در دانشگاه ویرجینیای غربی نشان می دهد مصرف مکمل های حاوی گلوکوزامین ممکن است به اندازه فعالیت ورزشی منظم در کاهش مرگ و میر موثر باشد. این پژوهش با بررسی داده های مربوط به 16686 فرد که مطالعه مرکز ملی تغذیه و سلامت را در بین سال های 1999 تا 2010 تکمیل کرده بودند، صورت گرفت. همه شرکت کنندگان حداقل 40 سال سن داشتند و نتایج نشان می داد مصرف گلوکوزامین/کندروئیتین مرگ و میر کلی را 39% و مرگ و میر مرتبط با علل قلبی عروقی را 65% کاهش می دهد

جزئیات بیشتر این پژوهش را می توانید در مجله The Journal of the American Board of Family Medicine مطالعه فرمایید

تاریخ انتشار: 11 آذر 1399
منبع: West Virginia University