• نمونه سوالات پزشکی خانواده

  نمونه سوالات دکتر امین اظهری

نمونه سوالات پزشکی خانواده

سوال های کارآموزی پزشکی – 29 دی 1400

 1. می خواهید جهت افزایش دامنه حرکتی مفاصل بیمارتان ورزش تجویز کنید. کدام گروه تمرینات را در اولویت بالاتری قرار می دهید؟

الف) تمرینات هوازی
ب)تمرینات کششی

ج) تمرینات تقویتی

د) تمرینات آبی

 1. به عنوان پزشک مشاور در باشگاه ورزشی مشغول خدمت هستید. یکی از مراجعین با سابقه MI سه ماه قبل با مجوز متخصص قلب مشغول ورزش می باشد. در کدام فاز احتمال بروز خطر (آریتمی) بالاتر است؟

الف) Warm up
ب) Conditioning

ج) Cool down
د) Streching

 1. کدام مدالیته می تواند هم به عنوان مدالیته گرمایی و هم سرمایی به کار رود؟

الف) Kinesio tape
ب) Whirlpool Bath

ج) Ultrasound
د) Paraffin Bath

 1. در مرکز بهداشتی درمانی امام تقی به طبابت مشغولید. آقای 42 ساله ای با درد شانه راست از حدود سه هفته قبل مراجعه کرده است. بیمار ذکر می کند که قادر به خوابیدن روی شانه مبتلا نمی باشد و دردش با حرکات فعال به ویژه بالابردن شانه تشدید می شود. سابقه تروما را ذکر نمی کند. اقدام شما؟

الف) انجام MRI شانه
ب) NSAID خوراکی

ج) PRP
د) استروئید تزریقی در مفصل

 1. آقای 42 ساله کارگر شهرداری با درد قسمت خارجی آرنج راست از حدود دو هفته قبل مراجعه کرده است. درد ایشان به خصوص در زمان چاروزدن خیابان تشدید می شود. در معاینه تندرنس روی اپی کندیل خارجی وجود دارد. با توجه به تشخیص محتمل تر، در کدام وضعیت اندام از تمرینات کششی استفاده می کنید؟

الف) اکستانسیون آرنج، پروناسیون ساعد، فلکشن مچ
ب) اکستانسیون آرنج، سوپیناسیون ساعد، اکستانسیون مچ

ج) اکستانسیون آرنج، پروناسیون ساعد، اکستانسیون مچ
د) فلکشن آرنج، سوپیناسیون ساعد، اکستانسیون مچ

 1. به عنوان پزشک خانواده در مرکز بهداشتی درمانی قلعه آقاحسن مشغول طبابت هستید. خانم 39 ساله با خواب رفتگی و مورمور شبانه دست ها به شما مراجعه کرده است. در معاینه تست کمپرشن در ناحیه مچ مثبت است. با توجه به تشخیص محتمل تر، کدام گزینه صحیح نیست؟

الف) بر اساس علایم بالینی می توانیم درمان طبی را شروع کنیم
ب) جهت درمان جراحی انجام نوارعصب و عضله ضروری است

ج) احتمال عود به دنبال درمان طبی زیاد است
د) درمان جراحی پروگنوز خوبی ندارد

 1. خانم 41 ساله مبتلا به بیماری MS از 18 سال قبل با درد لگن در سمت راست از دو هفته قبل مراجعه کرده است.. گرافی لگن همراه بیمار طبیعی است. اقدام مناسب تر؟

الف) NSAID و اطمینان دهی به بیمار
ب) NSAID و تکرار گرافی دو هفته بعد

ج) MRI
د) یک دوره فیزیوتراپی مناسب

 1. در خصوص Hip Slipped Capital Femoral Epiphysis کدام گزینه صحیح است؟

الف) در دخترها شایع تر است
ب) اغلب در سنین دبستان دیده می شود

ج) رادیولوژی در تشخیص آن جایگاه چندانی ندارد
د) درمان آن جراحی است

 1. پسربچه 15 ساله ای با درد زانوی راست از 2 هفته قبل به شما مراجعه کرده است. در معاینه قدری تندرنس در محل اتصال تاندون پاتلا به تیبیا ملموس است. گرافی همراه بیمار طبیعی است. توصیه شما؟

الف) استراحت و اطمینان دهی به بیمار
ب) تکرار رادیولوژی دو هفته بعد

ج) انجام MRI
د) معرفی فوری به جراح

 1. نوجوان 14 ساله به دنبال inversion پای راست با درد قسمت خارجی مچ از روز گذشته مراجعه نموده است. در معاینه تندرنس شدیدی در ناحیه قوزک خارجی وجود دارد. گرافی همراه بیمار طبیعی است. احتمال کدام آسیب مهم را همچنان مد نظر دارید؟

الف) شکستگی فیز تیبیا
ب) شکستگی تنه تالوس

ج) شکستگی قاعده متاتارس پنجم
د) شکستگی فیز فیبولا

سوال های کارآموزی پزشکی – 29 تیر 1400

 1. بیماری مبتلا به rotator cuff impingement از شما در خصوص تاثیر PRP در درمان مشکلش سوال می کند. بر اساس پزشکی مبتنی بر شواهد فعلی کدام پاسخ مناسب تر است؟

ج) کم اثر است

د) بی تاثیر است

الف) ثابت نشده است
ب) کاملا موثر است

 1. کدام جمله در خصوص Tennis Elbow درست است؟

ج) رادیوگرافی ساده برای تشخیص آن ضروری نیست
د) بهترین اقدام درمانی استفاده از شاک ویو (Shock Wave) است

الف) اختصاصی ترین تاندون گرفتار متعلق به عضله اکستنسور کارپی رادیالیس لونگوس است
ب) تندرنس روی سر استخوان رادیوس از یافته های مهم تشخیصی بیماری است

 1. در مرکز بهداشتی درمانی روستای چخماق به طبابت مشغولید .خانم ۴۱ ساله با شکایت از کرختی و خواب رفتگی شبانه دست ها از دو ماه قبل به شما مراجعه کرده است. در معاینه تست کمپرشن در ناحیه مچ مثبت است. رفلکس ها و قدرت عضلانی طبیعی است. ایشان نگران ابتلا به MS است. اقدام مناسب تر کدام است؟

ج) ارجاع به متخصص توانبخشی
د) ارجاع به جراح دست

الف) اطمینان دهی و شروع درمان طبی
ب) درخواست MRI از مغز و نخاع

 1. آقای ۲۹ ساله به دنبال افتادن روی دست باز ودرد ناحیه مچ دست راست از صبح امروز به شما مراجعه کرده است. در معاینه دفرمیتی واضحی دیده نمی شود. حرکات مچ دست دردناک است و در عمق اسناف باکس تندرنس وجود دارد. گرافی های همراه بیمار نرمال است. اقدام شما؟

ج) تجویز آتل وتکرار گرافی ها دو هفته بعد
د) MRI فوری در همان روز

الف) اطمینان دهی و تجویز مسکن
ب) تجویز مسکن و معاینه مجدد دو هفته بعد

 1. آقای ۵۴ ساله با سابقه مصرف طولانی مدت مصرف مشروبات الکلی با شکایت از درد کشاله و قدام ران راست توام با لنگش از دو هفته قبل به شما مراجعه کرده است. رادیوگرافی ساده لگن انجام شده که نرمال است. اقدام شما؟

ج) NSAID و تکرار گرافی لگن دو هفته بعد
د) یک دوره فیزیوتراپی مناسب

الف) ارجاع جهت انجام MRI هیپ
ب) اطمینان دهی و تجویز NSAID

 1. در خصوص بیماری اسگودشلاتر کدام گزینه درست نیست؟

ج) آپوفیزیت توبرکل تیبیا می باشد
د) درمان آن اغلب جراحی است

الف) اغلب در نوجوانان دیده می شود
ب) درد زانو اصلی ترین علامت بیماری است

 1. آقای ۲۷ ساله با کمردرد به دنبال برداشتن جسم سنگین از روز گذشته به شما مراجعه کرده است. درد بیمار ماهیت انتشاری ندارد. رفلکس ها و قدرت عضلات در حد طبیعی است. نکته مهم دیگری در شرح حال و معاینه فیزیکی به دست نیامد. اقدام بهتر؟

ج) استراحت مطلق و تجویز استامینوفن کدیین
د) استراحت نسبی و تجویز باکلوفن

الف) استراحت مطلق و تجویز باکلوفن
ب) استراحت نسبی و تجویز استامینوفن کدیین

 1. خانم ۴۵ ساله کارگر هتل با درد انتشاری اندامتحتانی راست از ۳ هفته قبل مراجعه کرده است. در معاینه رفلکس ها نرمال است اما قدرت اکستانسیون شست راست واضحا کاهش یافته است. کدام یافته را در MRI بیمار بیشتر انتظار دارید؟

ج) دیسک paramedian بین مهره ای L3-L4
د) دیسک far lateral بین مهره ای L4-L5

الف)دیسک paramedian بین مهره ای L4-L5
ب) دیسک far lateral بین مهره ای L3-L4

سوال های کارآموزی پزشکی – 12 تیر 1400

 1. – آقای 42 ساله ای با درد شانه راست از حدود سه هفته قبل مراجعه کرده است. بیمار ذکر می کند که قادر به خوابیدن روی شانه مبتلا نمی باشد و دردش با حرکات فعال به ویژه بالابردن شانه تشدید می شود. با توجه به تشخیص محتمل تر، احتمال درگیری کدام عضله کمتر است؟

ج) سوپرااسپیناتوس
د) اینفرااسپیناتوس

الف) ترس ماژور
ب) ترس مینور

 1. آقای 39 ساله کارگر هتل با درد قسمت خارجی آرنج چپ از حدود دو هفته قبل مراجعه کرده است. درد ایشان به خصوص در زمان حمل چمدان مسافران تشدید می شود. در معاینه تندرنس روی اپی کندیل خارجی وجود دارد. با توجه به تشخیص محتمل تر، در کدام وضعیت اندام از تمرینات کششی استفاده می کنید؟

ج) اکستانسیون آرنج، پروناسیون ساعد، اکستانسیون مچ
د) فلکشن آرنج، سوپیناسیون ساعد، اکستانسیون مچ

الف) اکستانسیون آرنج، پروناسیون ساعد، فلکشن مچ
ب) اکستانسیون آرنج، سوپیناسیون ساعد، اکستانسیون مچ

 1. به عنوان پزشک خانواده در مرکز بهداشتی درمانی قلعه آقاحسن مشغول طبابت هستید. خانم 45 ساله با خواب رفتگی و مورمور شبانه دست ها به شما مراجعه کرده است. در معاینه تست کمپرشن در ناحیه مچ مثبت است. با توجه به تشخیص محتمل تر، کدام گزینه صحیح نیست؟

ج) احتمال عود به دنبال درمان طبی زیاد است
د) درمان جراحی پروگنوز خوبی ندارد

الف) بر اساس علایم بالینی می توانیم درمان طبی را شروع کنیم
ب) جهت درمان جراحی انجام نوارعصب و عضله ضروری است

 1. خانم 58 ساله مبتلا به آرتریت روماتوئید مزمن با شکایت از درد کشاله و قدام ران چپ توام با لنگش از 10 روز قبل به شما مراجعه کرده است. گرافی لگن همراه بیمار طبیعی است. اقدام شما؟

ج) MRI
د) یک دوره فیزیوتراپی مناسب

الف) NSAID و اطمینان دهی به بیمار
ب) NSAID و تکرار گرافی دو هفته بعد

 1. آقای 70 ساله با BMI=36 به علت درد زانوی راست از دو ماه قبل به شما مراجعه کرده است. درد بیمار با بالارفتن از پله تشدید می شود. در معاینه زانو قدری پرانتزی بوده و کریپیتاسیون همراه باتندرنس در خط مفصلی داخلی وجود دارد. با توجه به محتمل ترین تشخیص، کدام اقدام تشخیصی زیر مناسب تر است؟

ج) MRI بدون تزریق ماده حاجب
د) MRI با تزریق ماه حاجب

الف) رادیوگرافی ساده در حالت خوابیده
ب) رادیوگرافی ساده در حالت ایستاده

 1. در خصوص Hip Slipped Capital Femoral Epiphysis کدام گزینه صحیح است؟

ج) رادیولوژی در تشخیص آن جایگاه چندانی ندارد
د) درمان آن جراحی است

الف) در دخترها شایع تر است
ب) اغلب در سنین دبستان دیده می شود

 1. پسربچه 15 ساله ای با درد زانوی راست از 2 هفته قبل به شما مراجعه کرده است. در معاینه قدری تندرنس در محل اتصال تاندون پاتلا به تیبیا ملموس است. گرافی همراه بیمار طبیعی است. توصیه شما؟

ج) انجام MRI
د) معرفی فوری به جراح

الف) استراحت و اطمینان دهی به بیمار
ب) تکرار رادیولوژی دو هفته بعد

 1. نوجوان 14 ساله به دنبال inversion پای راست با درد قسمت خارجی مچ از روز گذشته مراجعه نموده است. در معاینه تندرنس شدیدی در ناحیه قوزک خارجی وجود دارد. گرافی همراه بیمار طبیعی است. احتمال کدام آسیب مهم را همچنان مد نظر دارید؟

ج) شکستگی قاعده متاتارس پنجم
د) شکستگی فیز فیبولا

الف) شکستگی فیز تیبیا
ب) شکستگی تنه تالوس

سوال های کارآموزی پزشکی خانواده مرداد 98

 1. مراجعین زیر با درد شدید زانوی راست مراجعه کرده اند.در کدام مورد استفاده از Hot Pack احتیاط کمتری دارد؟

ج) آقای 57 ساله مبتلا به دیابت شدید
د) خانم 17 ساله مبتلا به سندرم داون

الف) آقای 17 ساله مبتلا به هموفیلی
ب) خانم 57 ساله مبتلا به آرتروز شدید

 1. خانم 45 ساله خانه دار با درد قسمت خارجی آرنج راست به ویژه در هنگام گرفتن و حمل اشیا مراجعه کرده است. در معاینه تندرنس روی اپی کندیل راست وجود دارد. با توجه به محتمل ترین تشخیص، درگیری کدام عضله را محتمل تر می دانید؟

ج) فلکسور پولیسیس لونگوس
د) اکستنسور ایندیسیس

الف) فلکسور کارپی رادیالیس لونگوس
ب) اکستنسور کارپی رادیالیس برویس

 1.  خانم 59 ساله دیابتی مبتلا به استئوآرتریت شدید زانوی چپ مراجعه کرده است. در نظر دارید نواحی عمقی مفصل گرفتار را گرم نمایید. استفاده از کدام مدالیته زیر را برای این منظور مناسب تر می دانید؟

ج) Heating Pad
د) Paraffin Bath

الف) Radiant Heat
ب) Ultrasound

 1. خانم 39 ساله با شکایت از مورمور و خواب رفتگی انگشتان دست ها که تا ناحیه شانه انتشار میابد مراجعه کرده است. مشکل بیمار شب ها و حین کار تشدید پیدا می کند.با توجه به محتمل ترین تشخیص کدام تست بالینی را حساس تر میدانید؟

ج) تست فالن
د) تست فینکل اشتاین

الف) تست تینل
ب) تست کمپرشن

 1. در مرکز بهداشتی درمانی چخماق (توابع تربت حیدریه) به عنوان پزشک خانواده مشغول خدمت هستید. خانم 45 ساله مبتلا به افزایش وزن شدید با درد زانوها که با بالا رفتن از پله تشدید میشود مراجعه کرده است. با توجه به محتمل ترین تشخیص و در نخستین گام کدام اقدام زیر را مناسب تر میدانید؟

ج) MRI زانو
د) ارجاع به متخصص ارتوپدی

الف) گرافی ساده در حالت ایستاده
ب) گرافی ساده در حالت خوابیده

سوال های کارآموزی پزشکی خانواده خرداد 98

 1. خانم 56 ساله مبتلا به استئوآرتریت شدید زانوی چپ مراجعه کرده است. در نظر دارید نواحی عمقی مفصل گرفتار را گرم نمایید. استفاده از کدام مدالیته زیر را برای این منظور مناسب تر می دانید؟

ج) Heating Pad
د) Paraffin Bath

الف) Shortwave Diathermy
ب) Radiant Heat

 1. آقای 38 ساله با درد شانه راست از 1 ماه قبل مراجعه کرده است. انجام کدام تست بالینی زیر در ایشان موضوعیت کمتری دارد؟

ج) Hoover Test
د) Lift-Off Test

الف) Napoleon Test
ب) Empty Can Test

 1. خانم 41 ساله کارگر هتل با درد قسمت خارجی آرنج راست به ویژه در هنگام گرفتن و حمل اشیا مراجعه کرده است. در معاینه تندرنس روی اپی کندیل راست وجود دارد. با توجه به محتمل ترین تشخیص، درگیری کدام عضله را محتمل تر می دانید؟

ج) اکستنسور کارپی رادیالیس برویس
د) اکستنسور ایندیسیس.

الف) فلکسور کارپی رادیالیس لونگوس
ب) فلکسور پولیسیس لونگوس

 1. خانم 42 ساله با شکایت از مورمور و خواب رفتگی انگشتان دست راست که تا ناحیه شانه انتشار میابد مراجعه کرده است. مشکل بیمار شب ها تشدید پیدا می کند.با توجه به محتمل ترین تشخیص کدام تست بالینی را حساس تر میدانید؟

ج) تست فالن
د) تست فینکل اشتاین

الف) تست تینل
ب) تست کمپرشن

 1. بروز شکستگی در کدام قسمت استخوان اسکافوئید پیش آگهی بدتری دارد؟

ج) کمر استخوان
د) قطب پروگزیمال

الف) پیش آگهی وابسته به مکان شکستگی نیست
ب) قطب دیستال

سوال های کارآموزی پزشکی خانواده اسفند 97

 1. خانمی 37 ساله با خواب رفتگی دستها به خصوص در انگشتان اول تا سوم از 3 سال قبل مراجعه کرده است. خواب رفتگی بیمار شب ها و حین کار شدیدتر است. در معاینه آتروفی تنار دیده می شود. با توجه به محتمل ترین تشخیص احتمال مثبت شدن کدام تست بالینی بیشتر است؟

ج) کمپرشن
د) فینکل اشتاین

الف) تینل
ب) فالن

 1. خانمی 62 ساله با BMI=34 با شکایت از درد شدید زانوی راست مراجعه کرده است. اظهار می کند که درد با راه رفتن و بالارفتن ازپله ها تشدید میگردد. در معاینه واروس زانوی راست دیده میشود و علاوه بر کریپیتوس در خط مفصلی تندرنس دارد. با توجه به محتمل ترین تشخیص کدام اقدام مناسب تر است؟

ج) MRI زانو
د) ارجاع جهت آرتروپلاستی زانو

الف) گرافی AP زانو در حالت ایستاده
ب) گرافی AP زانو در حالت خوابیده

 1. خانمی 42 ساله کارگر هتل با درد قسمت خارجی آرنج راست مراجعه کرده است. در معاینه تندرنس روی اپی کندیل خارجی وجود دارد. بیمار سابقه تروما به آرنج نداشته ، دامنه حرکتی مفصل طبیعی است. با توجه به محتمل ترین تشخیص کدام گزینه صحیح تر است؟

ج) تشخیص کاملا بالینی است.
د) اقدامات آزمایشگاهی برای رد بیماریهای زمینه ای ضروری است.

الف) برای تایید این تشخیص انجام رادیوگرافی ضروری است.
ب) برای تایید این تشخیص انجام MRI ضروری است.

 1. بیماری که 3 ماه قبل CABG شده است توسط متخصص قلب به مرکز بازتوانی قلبی ارجاع شده است. کدام توصیه مناسب تر است؟

ج) انجام ورزش برای ایشان ممنوع است.
د) 3 ماه دیگر جهت شروع ورزش مراجعه کند.

الف) مناسب ترین گروه ورزشی، تمرین های قدرتی است.
ب) مناسب ترین گروه ورزشی، تمرین های هوازی است.

 1. کدام مدالیته زیر میتواند هم به عنوان مدالیته گرمایی و هم سرمایی بکار گرفته شود؟

ج) TENS
د) Whirlpool Bath

الف) Paraffin Bath
ب) US

سوال های کارآموزی پزشکی خانواده 27 دی ماه 97

 1. – میدانیم که فعالیت فیزیکی تصویر حدود 8 Meths (Metabolic equivalents) انرژی مصرف می کند. کدام مورد صحیح نیست؟

ج) هدف اصلی در آن بهبود دامنه حرکتی مفاصل است.
د) این فعالیت نوعی Aerobic exercise محسوب می شود..

الف) این فعالیت نوعی Sport محسوب می شود..
ب) یک فعالیت فیزیکی سنگین محسوب می شود.

 1. برای گرم کردن بافتهای عمقی استفاده از کدام مدالیته زیر را مناسب تر میدانید؟

ج) Radiant Heat
د) Paraffin Bath

الف) Ultrasound
ب) Hot Pack

 1. بیمار آقای 37 ساله ای است که با درد مچ دست مراجعه کرده است. در معاینه تست فوق مثبت شده است. کدام گزینه صحیح است؟

ج) گرفتاری اصلی در تاندون فلکسور پولیسیس لونگوس می باشد.
د) درمان جراحی در درمان این بیماری جایگاهی ندارد.

الف) تست فوق یرگاسون نام دارد
ب) بهترین تشخیص تنوسینویت دوکرون می باشد.

 1. خانم43 ساله کارگر هتل با درد قسمت خارجی آرنج راست از 2ماه قبل مراجعه کرده است. شرح حال ترومای مشخص را ذکر نمی کند.در معاینه تندرنس واضح روی اپیکندیل خارجی وجود دارد. با توجه به محتمل ترین تشخیص کدام گزینه صحیح است؟

ج) وجود تندرنس روی سر استخوان رادیوس به تایید تشخیص کمک می کند.
د) در صورت تجویز اسپلینت، لازم است کمی پروگزیمال به محل حداکثر درد بسته شود

الف) اصلی ترین گرفتاری در تاندون عضله اکستانسور انگشت اشاره (extensor indicis) میباشد
ب) انجام اقدامات تصویربرداری اغلب ضروری نیست.

 1. میخواهید برای یک مرد 50 ساله ورزشی سنگین تجویز کنید. ضربان قلب وی در حال استراحت 70 ضربه در دقیقه میباشد.در خصوص ضربان قلب مناسب در زمان حداکثر فعالیت، کدام مورد زیر را به هدف نزدیکتر میدانید؟

ج) 140
د) 170

الف) 105
ب) 120

سوال های کارآموزی پزشکی خانواده 29 آذرماه 97

 1. در مرکز بهداشتی درمانی حلوان (طبس) مشغول خدمت رسانی هستید. کدخدای روستا که آقایی 62 ساله سیگاری و دیابتی است از شما راجع به همراهی با تیم کوهنوردی شهرستان در صعود ماه آینده سوال میکند. در شرح حال نامبرده یافته دیگری وجود ندارد و آزمایشات نشان می دهد قندخون ایشان کنترل است. ایشان ورزشکار حرفه ای نبوده و نوبت اول است که میخواهد تیم را همراهی کند. توصیه مناسب تر کدام است؟

ج) به هیچ عنوان نباید تیم را همراهی کند.
د) اگر ارتفاع قله زیر 4000 متر است، میتواند برود.

الف) ورزش مورد نظر متوسط بوده لذا میتواند برود.
ب) بهتر است با متخصص قلب و عروق مشورت کند.

 1. کدام یک از موارد زیر از کنترااندیکاسیون های مطلق انجام تست ورزش می باشد؟

ج) کاردیومیوپاتی هیپرتروفیک
د) استنوز کرونر اصلی چپ

الف) اختلالات الکترولیتی
ب) آنژین ناپایدار

 1. در کدام مورد زیر استفاده از گرما (Hot Pack) با احتیاط کمتری همراهست؟

ج) آقای 69 ساله مبتلا به آلزایمر شدید با زانودرد مزمن
د) خانم 69 ساله مبتلا به استئوپروز شدید با زانودرد مزمن

الف) پسر 10 ساله مبتلا به هموفیلی با زانو درد مزمن
ب) دختر 10 ساله  مبتلا به سندرم داون با زانو درد مزمن

 1. برای دستیابی به کدام هدف بالینی زیر گرما و سرما (در صورت استفاده صحیح و به موقع) میتواند مفید باشد؟

ج) Decreased pain
د) Increased joint stiffness

الف)  Increased tendon extensibility
ب) Decreased chronic inflammation

 1. به عنوان پزشک خانواده در مرکز بهداشتی درمانی سنگان (خواف) حضور دارید. بانویی 39 ساله با شکایت از پارستزی شبانه دستها از حدود 3 ماه قبل مراجعه کرده است. تست تینل و compression مثبت است. با توجه به شایع ترین تشخیص کدام تصمیم را در این مقطع مناسب تر میدانید؟

ج ) درمان غیرجراحی با داروهای NSAIDs را شروع میکنیم.
د ) جهت درمان جراحی به متخصص ارتوپدی ارجاع می دهیم.

الف) درمان غیرجراحی آموزش و آتل را شروع می کنیم.
ب ) جهت تشخیص قطعی و انجام نوارعصب و عضله به متخصص طب فیزیکی ارجاع می دهیم.

سوال های کارآموزی پزشکی خانواده اول آذرماه 97

 1. به عنوان پزشک خانواده در مرکز بهداشتی درمانی قلعه آقا حسن (تربت حیدریه) مشغول خدمت رسانی هستید. به شما اطلاع داده میشود که یکی از جوانان روستا که فوتبالیستی حرفه ای بوده است به طور ناگهانی فوت کرده است. در خصوص علت زمینه ای مرگ وی کدام گزینه را محتمل تر میدانید؟

ج) پریکاردیت ویرال

د) مشکلات مادرزادی دریچه ای

الف) آندوکاردیت باکتریال
ب) کاردیومیوپاتی هیپرتروفیک

 1. استفاده از گرما در کدام یک از بیماران زیر احتیاط کمتری دارد؟

ج) خانم 46 ساله مبتلا به آرتریت روماتوئید که با کمردرد شدید مراجعه کرده است.
د) آقای 46 ساله مبتلا به اسکیزوفرنی که با درد شدید زانو از بیمارستان روانپزشکی ارجاع داده شده است

الف- دختر نوجوان 17 ساله مبتلا به سندرم داون که با کمردرد شدید مراجعه کرده است.

ب- پسر نوجوان 17 ساله مبتلا به هموفیلی که با درد شدید زانو مراجعه کرده است.

 1. استفاده از حمام پارافین را در کدام یک از موارد زیر مناسب تر میدانید؟

ج) ناحیه کمر بیمار مبتلا به دیسکوپاتی ستون فقرات (Disk Herniation)

د) ناحیه شانه بیمار مبتلا به شانه منجمد (Frozen Shoulder)

الف) ناحیه دست بیمار مبتلا به ارتریت روماتویید (Rheumatoid Arthritis)
ب) ناحیه پای بیمار مبتلا به نقرس (Gout)

 1. به عنوان پزشک و ناظر در یک باشگاه ورزشی مشغول فعالیت هستید. بیماری با سابقه انفارکتوس قدیمی میوکارد (با توصیه نامه پزشک متخصص قلب و عروق) جهت شرکت در برنامه تمرینات هوازی مراجعه کرده است. در زمان انجام کدام فعالیت بیشتر مراقب بیمارتان هستید؟

ج) فاز conditioning
د) فاز cool down

الف) فاز warm up به ویژه زمان انجام تمرینات کششی
ب) فاز warm up به ویژه زمان انجام کار با وزنه

 1. خانمی 37 ساله کارگر هتل با شکایت از خواب رفتگی و مور مور دستها از یک ماه قبل به شما مراجعه کرده است. علایم بیمار شبها تشدید میشود و عمدتا در انگشتان اول تا سوم احساس میشود. در رابطه با این بیمار کدام صحیح است؟

ج) NSAID ها به عنوان خط اول درمان توصیه میشوند.

د) در صورت استفاده از جراحی، روش اندوسکپیک با نتایج  طولانی بهتری همراهست.

الف) در مراحل اولیه نیازی به استفاده از الکترودیاگنوز (نوار عصب و عضله ) نمیباشد.
ب) حساسترین تست تشخیصی تست تینل است.

سوالات دوره کارآموزی پزشک خانواده مهر97

 1. خانمی 42 ساله خانه دار به مرکز بهداشتی درمانی محل خدمت شما مراجعه کرده است. در نسخه همراه بیمار Forearm- based thumb spica splint تجویز شده است. در صورتی که ارتز مذکور درست تجویز شده باشد، مثبت شدن کدام یک از تستهای بالینی زیر بیشتر مورد انتظار است؟

ج- تست تینل

د- تست آدسون

الف- تست فینکل اشتاین

ب- تست یرگاسون

 1. بیماران زیر با زانو درد مزمن مراجعه کرده اند. در کدام مورد زیر استفاده از گرما (Hot Pack) با احتیاط کمتری همراهست؟

ج) آقای 73 ساله مبتلا به آلزایمر شدید

د) خانم 73 ساله مبتلا به استئوپروز شدید

الف) پسرنوجوان 15 ساله مبتلا به هموفیلی

ب) دختر نوجوان 15 ساله  مبتلا به سندرم داون

 1. آقای 75 ساله ای جهت مشاوره نزد شما آمده است و از شما میخواهد ورزشی با شدت متوسط برایش تجویز کنید. ضربان قلب ایشان در حال استراحت حدود 75 BpM میباشد. در صورت تجویز ورزش مناسب ضربان قلب ایشان در حالت حداکثر فعالیت، به کدام عدد نزدیکتر خواهد بود؟

ج) 140

د) 155

الف) 105

ب) 120

 1. برای گرم کردن بافتهای عمقی استفاده از کدام مدالیته زیر را مناسب تر میدانید؟

ج) Hot pack

د)Paraffin bath

الف)  Radiant heat

ب) Ultrasound

 1. خانم 63 ساله با پوکی استخوان و درد زانو، گردن و کمر به شما مراجعه کرده است. کدام گروه ورزشی را تجویز نمیکنید؟

ج) ورزشهای تقویت عضله چهارسر

د) ورزشهای ایزومتریک گردنی

الف)ورزشهای Weight bearing

ب ) ورزشهای فلکشن کمری