درمان سکته قلبی با سمی کشنده!

Repairing hearts with deadly spider venom - درمان سکته قلبی با سمی کشنده!

پژوهشگران دانشگاه کوینزلند موفق شدند از سم کشنده ترین عنکبوت جهان، دارویی استخراج کنند که می تواند از مرگ سلول های عضلانی قلب در زمان حمله قلبی پیشگیری کند. این دارو کانال های حساس به اسیدی شدن محیط سلول در زمان کمبود اکسیژن ناشی از حمله قلبی را مهار نموده مانع دریافت پیام مرگ سلولی می شوند.

برای مطالعه جزییات بیشتر در خصوص این پژوهش می توانید به مجله Circulation مراجعه فرمایید.

تاریخ انتشار: 25 تیر 1400
منبع: University of Queensland