Mouthwashes, oral rinses may inactivate human coronaviruses - دهان شویه ها می توانند باعث غیرفعال شدن ویروس کرونا شوند

محققین دانشگاه پنسیلوانیا در پژوهش های اخیر خود به بررسی تاثیر احتمالی استفاده از شوینده های طبی بر پیشگیری از سرایت ویروس کرونا پرداخته و به نتایج درخشانی دست یافتند. به عنوان مثال 2 دقیقه تماس با محلول شامپو بچه 1% که توسط بسیاری از متخصصین گوش و حلق و بینی جهت شستشوی سینوس ها تجویز می شود می تواند 99.9% ویروس هی کورونا را غیرفعال کند. همچنین بسیاری از دهان شویه ها و محلول های غرغره قادرند در مدت 30 ثانیه 99.9% کروناویروس ها را غیرفعال نمایند حتی برخی از آنها در همین مدت اثر 99.99% دارند.

ازعلاقه مندان به مطالعه بیشتر دعوت می شود جهت مطالعه اصل مقاله به مجله Journal of Medical Virology مراجعه نمایند

تاریخ انتشار: 28 مهر 1399
منبع: Penn State