,

راه ایجاد تاخیر در آلزایمر

Keeping your brain active may delay Alzheimers dementia 5 years - راه ایجاد تاخیر درآلزایمر

آکادمی مغز و اعصاب آمریکا اعلام کرده است فعال نگه داشتن مغز در دوران سالمندی می تواند تا ۵ سال بروز بیماری آلزایمر را به تاخیر بیندازد. مطالعه، نوشتن نامه و حل کردن پازل و جدول از جمله فعالیت های مغزی قابل توصیه به سالمندان اعلام شده است.

تاریخ انتشار: 23 تیر 1400
منبع: American Academy of Neurology