,

به سمت رمدسیویر خوراکی

Rethinking Remdesivir oral version - به سمت رمدسیویر خوراکی

دانشمندان دانشگاه کالیفرنیا در سن دیگو به روشی دست یافتند که می توان داروی ضد ویروس رمدسیویر را از طریق خوراکی و با موفقیت به سلول های هدف رساند. داروی رمدسیویر که به صورت تزریق وریدی استفاده می شود در اکتبر ۲۰۲۰ جهت درمان کرونا از موسسه غذا و داروی ایالات متحده (FDA) تاییدیه گرفت و فعلا تنها داروی مورد تایید این موسسه است.

توضیحات بیشتر در خصوص این پژوهش را می توانید در مجله Antimicrobial Agents and Chemotherapy, ملاحظه فرمایید.

تاریخ انتشار: 11 مرداد 1400
منبع: University of California – San Diego