,

تشخیص کرونا از راهی بسیار ساده تر

PCR of Gargle Lavage Samples as Effective as Nasopharyngeal Swabs to Identify SARSCoV2 Infection - تشخیص کرونا از راهی بسیار ساده تر

تحقیقات انجمن میکرب شناسی آمریکا نشان می دهد انجام تست PCR برروی نمونه ناشی از غرغره کردن (مثلا دهان شویه) می تواند به اندازه نمونه های مرسوم و آزاردهنده ترشحات حلقی (با استفاده از سواب) دقیق و موثر باشد.

جهت مطالعه اصل مقاله فوق می توانید به مجله Microbiology Spectrum مراجعه نمایید.

تاریخ انتشار: 30 تیر 1400
منبع: American Society for Microbiology