,

نقش امگا3 در طول عمر

Having higher levels of omega3 acids in the blood increases life expectancy by almost five years - نقش امگا۳ در طول عمر

مطالعات صورت گرفته توسط پزشکان اسپانیایی نشان می دهد افزایش میزان اسیدهای امگا 3 در گلبول های قرمز خون می تواند امید به زندگی را تا پنج سال افزایش دهد. غذاهای دریایی و روغن ماهی از منابع غنی امگا ۳ محسوب می شوند.

علاقه مندان به مطالعه بیشتر در خصوص این پژوهش می توانند به مجلهThe American Journal of Clinical Nutrition مراجعه نمایند.

تاریخ انتشار: 30 تیر 1400
منبع: IMIM (Hospital del Mar Medical Research Institute)