Every month delayed in cancer treatment can raise risk of death by around 10% - هرماه تاخیر در درمان سرطان می تواند خطر مرگ را حدود 10% افزایش دهد

همه گیری کرونا باعث شده است بسیاری از بیماران از جمله مبتلایان به سرطان در شروع یا ادامه فرایند درمان تاخیر نمایند. نتایج مطالعه ای که به تازگی توسط موسسه BMJ منتشر شده نشان می دهد تاخیر درمان حتی برای یک ماه می تواند خطر مرگ را در بسیاری موارد 6 تا 13% افزایش دهد. این پژوهش توسط محققینی از ایالات متحده آمریکا و کانادا بر روی مبتلایان به هفت سرطان مختلف شامل سرطان های پستان، مثانه، روده بزرگ، راست روده، ریه، دهانه رحم و سروگردن انجام شد. این سرطان ها 44% موارد کل سرطان در جهان را شامل می شود.
اطلاعات مربوط به روش های درمانی مختلف شامل جراحی، درمان های سیستمیک (شیمی درمانی) و رادیوتراپی استخراج و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. خطر افزایش مرگ بر حسب نوع درمان و سرطان و همچنین میزان تاخیرتخمین زده شد. به عنوان مثال مشخص گردید تاخیر درمان جراحی بین 6 تا 8 درصد باعث افزایش مرگ می شود اما همین میزان تاخیر برای رادیوتراپی سرطان های سروگردن حدود 9 وبرای شیمی درمانی سرطان کولورکتال حدود13 درصد خواهد بود.
از علاقه مندان به مطالعه بیشتر دعوت می شود جهت مطالعه بیشتر به آدرس مقاله در مجله Endocrinology مراجعه کنند.

تاریخ انتشار: 14 آبان 1399
منبع: BMJ