,

کنجاله سویا و درمان چاقی

Fighting obesity with fermented soybean waste - کنجاله سویا و درمان چاقی

محققان دانشگاه NTU در سنگاپور در پژوهشی که به صورت مشترک با دانشگاه وسادا در ژاپن و فاز حیوانی (موش های آزمایشگاهی) انجام دادند، به این نتیجه رسیدند کنجاله سویا می تواند به افراد چاق در کاهش وزن کمک کند. این تحقیق نشان داد که کنجاله سویا به بهبود متابولیسم چربی ها کمک نموده و اثرات رژیم های غذایی ضدچاقی را تقلید می کند.

جهت مطالعه اصل مقاله فوق می توانید به مجله Metabolites مراجعه نمایید.
تاریخ انتشار: 02 فروردین 1401
منبع: Nanyang Technological University